https://rx.ua

Assessment & results

Assessment & results

В оцінюванні результатів навчання в Британській міжнародній школі активну участь беруть учителі, учні і батьки. Цей процес допомагає дітям розвивати критичне мислення та вчитися самостійно аналізувати свою роботу. Вони покращують свої знання, у них підвищується мотивація до навчання, вони вчаться аналізувати досягнуті результати і визначати, що потрібно для успіху.

В ході навчання відбувається поточне і підсумкове оцінювання, а також має місце оцінювання з боку однокласників та самооцінювання.

Поточне оцінювання показує, що вже знають і вміють робити учні, і це допомагає краще планувати наступні етапи їхнього навчання. Підсумкове оцінювання є завершенням навчального процесу і дає учням можливість продемонструвати, чого вони навчилися. Залежно від навчального предмету, підсумкове оцінювання може проходити у формі презентації, дебатів, письмового завдання, практичної роботи, виставки, екзаменів чи тестів.

Для фіксації того, як і чого навчилися учні, вчителі використовують різні способи та засоби. Серед них можуть бути відео, аудіо, фотоматеріали, графічні презентації. Вчителі також можуть фіксувати звичайні розмови, коментарі, пояснення та припущення учнів, а також анотовані фрагменти їхніх робіт, що входять до загального портфоліо кожного учня.

Дізнатися, що знають, розумію та вміють учні, можна багатьма способами:

  • На інформаційних вечорах для батьків
  • Через табелі успішності та письмові звіти
  • На конференціях («батьки-учень-вчитель», «учень-вчитель» та «учень-батьки»)
  • Через навчальне портфоліо
  • На підсумковій виставці
  • На додаткових зустрічах із батьками за необхідністю.

Школа  використовує ряд міжнародних інструментів оцінювання досягнень учня і школи. Основними інструментами в початковій школі є онлайн програми оцінювання, відомі як INCAS, що керується центром оцінювання університету Дурема, відомого як CEM. Додатково використовується А – Z програма з читання. В 11 та 13 класах учні складають зовнішні екзамени для отримання міжнародних сертифікатів Cambridge IGCSE та ІВ Diploma.

Результати навчання за українською програмою оцінюються відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України. Окрім цього, вчителі Британської міжнародної школи в Україні застосовують форми і методи оцінювання, що використовуються в міжнародній програмі.

У 5 та 10 класах учні здають державні підсумкові екзамени, у 12 класі проходять зовнішнє незалежне оцінювання, за результатами якого можна вступити до українських університетів.

Подати заявку на навчання

    Подати заявку на навчання