https://rx.ua

Decree On the Strengthening of Restrictive Measures to Prevent the Coronavirus COVID-19 from Spreading

17 бер 2020

Decree On the Strengthening of Restrictive Measures to Prevent the Coronavirus COVID-19 from Spreading

17 бер 2020

Наказ: Про посилення обмежувальних заходів щодо попередження розповсюдження коронавiрусу COVID-19.
На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вiд 11.03.2020 № 427 «Про призупинення освiтнього процесу в закладах дошкiльної, загальнїi середньої, позашкiльної, професiйноiї (професiйно-технiчної), вищої освiти ycix типiв та форм власностi», протоколу Постiйної кoмiciї з питань техногенно-екологiчної безпеки i надзвичайних ситуацiй виконавчого органу органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №10 вiд 16.03.2020, керуючись ст.113 КЗпП України, з метою мiнiмалiзацiї наслiдкiв вiд нової бiозагрози, запровадження превентивних заходів щодо стримання швидкого поширення збудника COVID-19 на територiї мiста Киева

НАКАЗУЮ:

1. Начальникам управлiнь освiти районних в мiстi Києвi державних адмiнiстрацiй, керiвникам закладiв освiти з 00 год.00 хв. 17.03.2020 року до окремого розпорядження:

1.1. Припинити роботу гурткiв, секцiй, студiй у закладах позашкiльної освiти, в тому числi суб’єктiв господарювання, якi надають освiтнi послуги

1.2. Максимально перевести роботу, яка здiйснюсться персоналом, на вiддалений доступ шляхом застосування електронних засобiв, iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй зі збереженням середнього заробiтку працiвникiв;

1.3. Скасувати або максимально перевести в режим телефонних або вiдеоконференцiй yci нарадчi заходи, за винятком виключних випадків;

1.4. Скасувати до особливого розпорядження проведения особистих прийомiв громадян;

1.5. Допускати присутнiсть працiвникiв на рабочих мiсцях лише в разi крайньоI необхiдностi, запровадивши щоденний температурний скриюнг працiвникiв, необхiднi умови для дотримання працiвниками правил особистої гігієни (рукомийники, мило, одноразовi рушники, серветки тощо ), негайно вiдправляти додому на самоізоляцію усіх працівників, які мають ознаки гострих ресшраторних захворювань;

1.6. Забезпечити проведения дезiнфекцiйних заходів (вологi прибирания з використанням дезiнфiкуючих засобiв у примiщеннях), дотримання нормативних показникiв температури повiтря та передбачити режим провiтрювання примiщень;

1.7. Не допускати до роботи працiвникiв, якi вiдвiдували країни iнфекцiйного ризику на термiн 14 днiв з дня прибуття їx до Киева;

1.8. Обмежити доступ стороннiх осiб у примiщення управлiнь освiти та закладів освіти

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальникiв управлiнь освiти районних в мiстi Киевi державних адмiнiстрацiй та керівників закладів освіти.

Директор Департаменту

Олена ФIДАНЯН

Дивіться також

Подати заявку на навчання

Подати заявку на навчання