https://rx.ua

Assessment & results

Assessment & results

У початковій школі в процесі оцінки результатів навчання беруть участь учитель, учень та батьки. Окрім регулярного поточного оцінювання, яке показує динаміку навчання та допомагає краще планувати наступні етапи, протягом року проходить ряд формальних заходів з оцінки та звітування про результати навчання.

Протягом другого тижня навчання в початковій школі відбуваються установчі батьківські збори. Батьки зустрічаються з учителем і розмовляють про навчання своєї дитини. Це єдині збори протягом року, в яких не бере участь дитина.

Всередині першого семестру проходять тристоронні зустрічі за участю вчителя, учня і батьків, під час яких сторони обговорюють і встановлюють цілі на весь рік. Таким чином в учня розвивається почуття відповідальності за результати навчання, а батьки можуть безпосередньо підтримати дитину в цьому процесі.

Наприкінці першого та третього семестрів батькам розсилаються письмові звіти про успішність. Вони містять результати навчання учня з кожного предмету і підсумковий коментар учителя.

Кожного року учні початкової школи формують індивідуальні портфоліо своєї роботи. За їх допомогою під час спеціальної зустрічі з батьками вони можуть показати, що вивчили за рік. Такі зустрічі проходять в третьому семестрі й основною дійовою особою на них є учень, який і веде розмову з батьками. Учитель присутній в кімнаті, але не долучається до розмови. Підбірка різноманітних робіт у портфоліо демонструє, як учень зрозумів та навчився застосовувати отримані знання, які навички він розвинув.

На останньому році навчання за програмою початкової школи учні беруть участь в особливому проекті під назвою Виставка. Кожен учень обирає цікаву для нього тему, протягом 8 тижнів всебічно досліджує її та готує візуальну презентацію. Підготовка до виставки вимагає від дітей проявити відповідальність і самостійність, а також синтезувати знання, отримані в попередні роки.

Наприкінці кожного навчального року учні початкової школи готують виступ на сцені, під час якого вони також демонструють, чого навчилися, через пісні, танці, театральні дійства та інші експресивні форми.

Окрім зазначених форм оцінки та повідомлення результатів навчання, батьки можуть в будь-який час протягом року домовитися про індивідуальну зустріч з учителем.

Подати заявку на навчання

    Подати заявку на навчання