Міжнародна програма

Міжнародна програма

Із 7 по 11 грейди учні навчаються за програмою, що відповідає Національній навчальній програмі Англії Key Stage 3 та Key Stage 4 Cambridge IGCSE. Учні отримують ключові знання, необхідні кожному освіченому громадянинові. Вивчають англійську мову, математику, природничі науки, географію, історію, інформаційно-комунікаційні технології, іноземну мову (французьку, німецьку або російську), музику, фізичне виховання, образотворче мистецтво та медично-санітарну підготовку.

Наприкінці 9 грейду учні здають екзамени Cambridge Checkpoint. Екзамени проводяться на базі школи та відправляються на перевірку до Кембриджської екзаменаційної комісії. Через півтора місяці до школи надходить пакет документів, який включає в себе звіт із оцінками, їх роз’ясненнями та рекомендаціями для кожного учня з урахуванням його сильних та слабких сторін.

В 10-11 грейдах учні готуються до здачі екзаменів Cambridge IGCSE. Програма Cambridge IGCSE дає знання з різних предметів, вчить застосовувати їх у нових і незнайомих ситуаціях, шукати інформацію та здобувати нові знання, бути гнучкими та відкритими до змін, працювати та вільно спілкуватися англійською мовою.

Усі учні складають екзамени з англійської мови, англійської літератури, математики, природничих наук, географії або історії, інформаційно-комунікаційних технологій та іноземної мови (французької, німецької або російської). Залежно від того, чи діти навчаються за повною міжнародною або подвійною програмою, вони можуть складати екзамени на вибір із театральної майстерності або фізкультури, музики та/або образотворчого мистецтва, а для учнів повної міжнародної програми – з курсу бізнесу.

Подати заявку на навчання

Подати заявку на навчання