https://rx.ua

Learning English

Learning English

Всі предмети навчальної програми викладаються англійською мовою. Так учні швидко опановують мову, вільно читають, грамотно пишуть та спілкуються з іншими. Особливо важливим для культурного, емоційного, інтелектуального та духовного розвитку учнів є читання. Воно дозволяє учням здобувати нові та розвивати раніше отримані знання.

В рамках програми середньої школи з англійської мови учні вчаться:

  • вільно читати і розуміти тексти різного жанру і складності, розвивати звичку багато і часто читати для задоволення і для отримання інформації, власними словами переповідати прочитаний текст, демонструючи його розуміння, та підсумовувати отриману інформацію;
  • правильно, чітко та зрозуміло писати тексти різних стилів, для різних потреб та аудиторій, наприклад, з метою поінформувати, описати, навчити, розважити, дослідити питання та ін.;
  • вести дискусію, щоб вчитися та чітко пояснювати свою точку зору на різні питання, вміти слухати і говорити, робити формальні презентації та брати участь у дебатах.
Подати заявку на навчання

    Подати заявку на навчання